bg1

Hizmetlerimiz

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Yatırım yaparak ya da iş kurarak vatandaşlık elde etmenin her aşamasına ilişkin danışmanlık hizmeti.

ŞİRKET İŞLEMLERİ

Yabancıların, Türkiye'de şirket kuruluşlarının yapılması ve vergi danışmanlığı hizmeti.

OTURMA İZNİ

Türkiye'de uzun süreli ikamet etmek isteyenler için oturma izni alma sürecinin takibi.

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinlerine ilişkin sürecin takibi.

S.S.S.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilir. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

Bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.


  Sorularınız ve randevu talebi için:    

  gddanismanlik@outlook.com

  GD Blog

  Türk Vatandaşlığının Kazanılması
  Blog

  Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 11.maddesi uyarıca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki...
  Read More
  Çalışma Vizesi
  Blog

  Çalışma Vizesi

  Yurt dışından çalışma izni başvuruları, yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yapılmaktadır....
  Read More
  İkamet İzni Çeşitleri
  Blog

  İkamet İzni Çeşitleri

  1-Kısa Dönem İkamet İzni 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni...
  Read More